استاد بزرگ ادبیات ایران از معجزه حنجره‌ی «شجریان» می گوید

«تذکره‌الاولیا» حاصل چهل سال زحمت

استاد «محمدرضا شفیعی کدکنی» که یکی از مفاخر کشور می باشد به تازگی در تصحیح «تذکره‌الاولیا» که حاصل ۴۰ سال عمرش است، منتشر کرده، هفته‌ی گذشته درباره‌ی جریان شعری و چیستی آن، تاثیر ملودی بر شعر و ظرفیت‌های موسیقایی اشعار حافظ سخن گفت. او در این جلسه با اشاره به اینکه حنجره‌ی «شجریان» معجزه می‌کند،

به این نکته اشاره کرد که قدر شجریان دانسته نمی‌شود. طبق آخرین اخبار از موسیقی به تازگی استاد «محمدرضا شفیعی کدکنی» و نویسنده‌ی برجسته‌ی ایران با بیانِ این موضوع که جریان‌های واقعی در ادبیات خیلی کم اتفاق می‌افتد، به این مساله اشاره داشت که: «بستگی دارد ما چه نوع توری به این دریا که با مقدماتش دریایی ۱۳۰۰ ساله است، می‌افکنیم. اگر تور ما سنت باشد، در این دریا ماهی‌های درشتی است و البته آن‌هایی که مصداق جریان‌های اصیل هستند، تعدادشان شاید خیلی زیاد نباشد؛ مثلاً ۲۰ نفر، اما این ملاک برای تا زمان مشروطیت است، از آن به بعد معیارها بسیار متفاوت می‌شود.»

حنجره شجریان معجزه می‌کند

استاد «شجریان»

استاد «شجریان»

همچنین وی در ادامه از تاثیر ملودی قوی و اجرای استوار اشاره کرد که می‌تواند یک شعر ضعیف را جمع‌و‌جور کند و در این راستا تصنیف «میخانه»‌ از استاد شجریان را مثال زد:‌ «من هر وقت این «دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز…» را می‌خوانم خنده‌ام می‌گیرد، مزخرف‌تر از این کلمات چیزی نمی‌تواند باشد؛ اما ملودی در این اثر به عنوان ضمیمه، کار خودش را می‌کند. حنجره شجریان معجزه می‌کند. ما قدر شجریان را نمی‌دانیم. یک نابغه‌ای در مملکت ما در حوزه آواز پیدا شده و می‌توان با اطمینان گفت میراث موسیقایی شجریان، برابر میراث موسیقایی تمام خوانندگان ماست.» استاد شفیعی کدکنی یکی از برجسته ترین مفاخر کشور است که آثار به یادمادنی بسیاری منتشر کرده است همچنین شفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸تا کنون استاد دانشگاه تهران است .

استاد بزرگ ادبیات ایران از معجزه حنجره‌ی «شجریان» می گوید