شهر بازی تله کابین رامسر (سرزمین رویا ها )

شهر بازی تله کابین رامسر با نام سرزمین رویا ها یکی از هیجان انگیزترین مکان های تفریحی شمال کشور می باشد

پاندول فضایی

پاندولهای حرکت چند وجهی یکی از دستگاههای محبوب شهربازی های روز دنیاست . حرکتهای پاندولی و چرخشی به گونه ای در این دستگاه ادغام شده است که حس سرعت ، سقوط ،  پرتاب و کشش به طور همزمان ایجاد گردد. فشارهای وارده بر سیستم عصبی و گردش خون در این دستگاه به گونه ای ایمن در محدوده مجاز باقی مانده و فشار وارده بر بدن به گونه علمی محاسبه و در صندلی ایمن دستگاه تقسیم میگردد. اگر خواهان تجربه بی نظیر از حرکات فیزیکی و کششی و هیجان هستید فرصت استفاده از آن را از دست ندهید.

 

 

برج مبارز

به راستی مبارزه ای جدی با احساس سقوط و هیجان است تابهای دورانی در ارتفاع ۳۰ متری و سرعت حرکت ۴ متر در ثانیه شجاعت مثال زدنی طلب میکند . هر چند این دستگاه با ضریب ایمنی بالایی طراحی شده است اما هنگام سوار شدن به آن و مواجهه با ارتفاع و سرعت حرکت صندلیهای زنجیری نمیتوان بر دلهره و اضطراب قلبه کرد. هنگام سوار شدن باید از خود بپرسید آماده روبرو شدن با ترس و هیجان وصف ناشدنی هستید؟ طراحی صندلیها و شتاب حرکتی آن به نحوی است که حرکت باد و چرخش زمین که از ارتفاع ۳۰ متری مشاهده می شود ، علارغم اطمینان از استحکام ذنجیرها ، حس دلهره و نیروی کشش گریز از مرکز را ایجاد نماید. افزایش آدرنالین خون هر لحظه هیجان بیشتری را به همراه خواهد داشت. تجربه این وسیله به کسانی که ناراحتی قلبی دارند توصیه نمیشود.

 

سقوط آزاد

این وسیله جالب برای تجربه حس سقوط از ارتفاع –  ضربه برخورد  و مجددا سقوط طراحی شده است . ارتفاع آن معادل ساختمان ۷ طبقه و سرعت سقوط در حد سرعت سقوط آزاد است . جکها و ترمزهای این دستگاه فشارهای خطرناک را جذب می کنند و تنها تفاوت آن با یک سقوط واقعی ، ایمنی آن است. شما در چند دقیقه بارها و بارها تنش سعود و سقوط را با زمانها و شتابهای متفاوتی احساس خواهید نمود. ناخود آگاه مغز انسان هرگز نمیتواند با هیجان احساس سقوط کنار بیاید. ضربان قلب را افزایش می دهد و بدن را در حالت بحرانی برای بدترین حادثه آماده می کند. وقتی از این دستگاه لذت میبرید هر گز باورنمی کنید که سالم از آن خارج می شوید. اما نگران نباشید ، این دستگاه کاملا ایمن است. از آن لذت ببرید.

10.20K