صدور پروانه ساخت برای دو فیلمنامه «قصر شیرین» و  «ایکس لارج»

 محمد حسین فرحبخش

محمد حسین فرحبخش

میرکریمی و فرحبخش مجوز ساخت دریافت کردند

امروز سازمان سینمایی از صدور پروانه ساخت برای دو فیلمنامه خبر داد و قرار است رضا میرکریمی فیلم جدیدی را کارگردانی و محمد حسین فرحبخش بخش هم یک فیلم اجتماعی را تهیه کند.همچنین در ادامه انتشار این خبر شورای پروانه ساخت موافقت خود را با تولید فیلمنامه‌ «قصر شیرین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی و نویسندگی محسن قرایی در ژانر اجتماعی اعلام کرد. اما از سوی دیگر هم ساخت فیلمنامه «ایکس لارج» به تهیه‌کنندگی محمد حسین فرحبخش، کارگردانی محسن توکلی و نویسندگی محمد رضا عزت خوانی در ژانر اجتماعی با موافقت شورای پروانه روبرو شد.

صدور پروانه ساخت برای دو فیلمنامه «قصر شیرین» و «ایکس لارج»