محمد حسن معجونی و تئاتر خرس و خواستگاری

مصاحبه جذاب آقای محمد حسن معجونی در مورد تئاتر خرس و خواستگاری کاری جدید و براساس نمایشنامه چخوف که به زبان گیلکی این روز ها بر روی صحنه است

965