تقلید صدای دیدنی یوسف کرمی از علی دایی ، نقی ، ابی ، اندی و اجرای صحنه های آهسته

تقلید صدای دیدنی یوسف کرمی از علی دایی ، نقی ، ابی ، اندی و بسیار ی دیگر از هنرمندان عرصه صدا و اجرای صحنه های آهسته ی و سریع مربیان فوتبالی در حاشیه مسابقات و کنار زمین

10.68K