پزشکی قانونی علت فوت ناپدری «حمید صفت» را اعلام کرد

پزشکی قانونی نظریه خود را به سید سجاد منافی‌آذر بازپرس این پرونده اعلام کرد

پزشکی قانونی نظریه خود درباره «علت مرگ پدرخوانده حمید صفت» (خواننده ‌رپ / رپر)  را به سید سجاد منافی‌آذر بازپرس این پرونده اعلام کرد. بنابر اعلام کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ پدرخوانده حمید صفت «خونریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت به آهیانه راست متوفی» اعلام شده است.

حمیدصفت (خواننده ‌رپ / رپر) ۲۸ مرداد ماه سال جاری به‌اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد. وی در اظهارات اولیه با قبول درگیری و رد هرگونه ضربه به سر متوفی به سید سجاد منافی‌آذر بازپرس گفته بود که «من به‌‌هیچ‌وجه ضربه به سر هوشنگ نزدم و اصلا قصد کشتن وی را نداشتم فقط می‌خواستم وی را بترسانم که مادرم را مورد ضرب‌وشتم قرار ندهد، احتمال می‌دهم سر هوشنگ حین کِشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل خورده باشد، چون در آن لحظات هوشنگ تقلا می‌کرد که مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود.گفتنی است، حمید صفت هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد.»

پزشکی قانونی علت فوت ناپدری «حمید صفت» را اعلام کرد

برخط |