برنامه مسابقات ایران در ۵ روز اول المپیک ۲۰۱۶

۱۶ مرداد ردیف رشته نام ورزشکار وضعیت ساعت برگزاری نتیجه
۱ تیراندازی – تفنگ ۱۰ متر بادی نجمه خدمتی مقدماتی ۱۶:۰۰ سوم – صعود به فینال
۲ تیراندازی – تفنگ ۱۰ متر بادی الهه احمدی مقدماتی ۱۶:۰۰ دهم – حذف
۳ قایقرانی مهسا جاور رویینگ تک نفره ۱۷:۰۰ چهارم – رپشارژ
۴ دوچرخه سواری – استقامت جاده آروین معظمی گودرزی فینال ۱۷:۰۰ حذف از مسابقات
۵ دوچرخه سواری – استقامت جاده میر صمد پور سیدی فینال ۱۷:۰۰ حذف از مسابقات
۶ دوچرخه سواری – استقامت جاده قادر میزبانی فینال ۱۷:۰۰ حذف از مسابقات
۷ تنیس روی میز نوشاد عالمیان انفردای – مرحله اول ۱۷:۱۵ برد و صعود به مرحله بعد
۸ تیراندازی – تفنگ ۱۰ متر بادی الهه احمدی فینال ۱۸:۰۰ کسب مقام ششم
۹ تنیس روی میز ندا شهسواری انفردای – دور اول ۲۲:۰۰  شکست و حذف از مسابقات

 

۱۷ مرداد ردیف رشته نام ورزشکار وضعیت ساعت برگزاری نتیجه
۱ تنیس روی میز نوشاد عالمیان انفردای – دور  اول ۲:۳۰  شکست و حذف از مسابقات
۲ تنیس روی میز نیما عالمیان انفردای – دور  اول ۳:۱۵  شکست و حذف از مسابقات
۳ تیر اندازی تپانچه بادی ۱۰ متر گلنوش سبقت الهی مقدماتی ۱۶:۳۰  کسب رتبه ۲۱ و عدم راه یابی به فینال

 

۱۸ مرداد ردیف رشته نام ورزشکار وضعیت ساعت برگزاری نتیجه
۱ بوکس احسان روزبهانی انفرادی ۲:۱۵  شکست و حذف از مسابقات
۲ والیبال ایران – آرژانتین گروهی ۶:۰۵  شکست ۳ بر صفر
۳ تیراندازی تفنگ ۱۰ متر بادی پوریا نوروزیان مقدماتی ۱۶:۰۰ حذف از مسابقات
۴ قایقرانی – رویینگ تک نفره مهسا مجاور مرحله دوم ۱۷:۳۰  کب مقام سوم و حذف از مسابقات


۱۹ مرداد ردیف رشته نام ورزشکار وضعیت ساعت برگزاری نتیجه
۱ تیر اندازی تپانچه ۲۵ متر گلنوش سبقت الهی مقدماتی – بخش دقت ۱۶:۳۰  
۲ تیر  و کمان ریکرو
زهرا نعمتی یک سی و دوم ۲۳:۱۰  
۳ جودو سعید ملایی مقدماتی ۱۸:۴۵  
۴ تیر اندازی تپانچه ۲۵ متر گلنوش سبقت الهی مقدماتی – بخش سرعت ۱۹:۳۰  
۵ شنا – ۲۰۰ متر قورباغه آریا نسیمی شاد گروهی ۲۱:۲۰  

 

 

۲۰ مرداد ردیف رشته نام ورزشکار وضعیت ساعت برگزاری نتیجه
۱ والیبال ایران – لهستان گروهی ۰۰:۳۵  
۲ شمشیر بازی علی پاکدامن مقدماتی ۲۰:۳۵  
۳ شمشیر بازی مجتبی عابدینی مقدماتی ۲۰:۳۵  

 

برنامه مسابقات ایران در ۵ روز اول المپیک ۲۰۱۶

ورزشی |