جشنواره سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری

جشنواره سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری فستیوالی دیدنی از غذا های سنتی و محلی چهار استان گیلان ، مازندران ، گلستان و قزوین به همراه مراسمات و آواهای محلی این استان ها را در سالن بین اللمللی نمایشگاه های تله کابین رامسر گرد هم آورده است

850