بزودی نسخه خانگی فیلم «Midway» منتشر می شود چند ماهی می شود که اکران فیلم سینمایی «Midway»(میدوی) به پایان رسیده است . این فیلم سینمایی یکی دیگر از ساخته های شرکت لاینزگیت است که این روزها خبرهای بسیاری مبنی بر پخش نسخه های حانگی آن منتشر می شود . طبق آخرین اخبار از سینما و […]

ادامه مطلب