بزودی فیلم «شبی که ماه کامل شد» توزیع می شود فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» از جدیدترین آثار نرگس آبیار است که این روزها خبرهای بسیاری از آن منتشر می شود . این فیلم سینمایی که بر اساس داستان واقعی ساخته شده است ، در چند ماه اخیر به خوبی توانست مخاطبان زیادی […]

ادامه مطلب