فیلم سینمایی «سنتوری» بار دیگر خبر ساز شد فیلم سینمایی سنتوری یکی از کارهای موفق داریوش مهرجویی بود که در سال ۱۳۸۵تولید شد .سنتوری فیلمی است اجتماعی با رویکردی انتقادی که تم اصلی آن تضاد سنت و مدرنیته در جامعه امروز ایران و موضوع آن سقوط هنرمند و خودویرانگری او در جامعه‌ای است که هنر […]

ادامه مطلب