انیمیشن «آخرین داستان» به اسکار راه یافت با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره اسکار ،بیشتر سینما گران جهان در انتظار حضور دوباره در این جشنواره بین المللی هستند . در میان آثار ارسال شده اخیرا نام انیمیشن «آخرین داستان» نیز در لیست آثار معرفی شده به چشم می خورد . طبق آخرین اخبار از […]

ادامه مطلب