حضور فیلم کوتاه «مگرالن» در جشنواره برلین فیلم کوتاه «مگرالن» به کارگردانی مریم زارعی است که این روز در جشنواره برلین حضور پیدا کرده است . این فیلم پس از نمایش ، عوامل آن روی صحنه رفتند و به پرسش‌های مخاطبان پاسخ دادند. مخاطبان در دو نمایش این اثر ، در برلین تحت تاثیر قصه […]

ادامه مطلب