منتقدان مستقل سینمای ایران خواستار احیای عطای زرشک زرین به بدترین فیلم‌‌ها شدند تعدادی از منتقدان مستقل سینمای ایران طی نامه‌ای به جواد طوسی رئیس انجمن منتقدان سینمای ایران خواستار احیای اعطای زرشک زرین به بدترین فیلم‌های سینمای ایران شدند. در این نامه چنین آمده است: زرشک زرین را احیا کنیم «حضور محترم جناب آقای جواد طوسی ریاست […]

ادامه مطلب