نگاهی به کارنامه درخشان «دان لاسک» کمتر کسی پیدا می شود که با آثار کمپانی دیزنی آشنایی نداشته باشد . بهترین آثار این کمپانی کارهای خاطره انگیزی است که هیچ وقت از یاد نخواهد رفت . دان لاسک یکی از انیماتورهای مشهور دنیای دیزنی است که آثار بسیاری را به تصوریر کشید . اولین پروژه […]

ادامه مطلب