پزشکی قانونی نظریه خود را به سید سجاد منافی‌آذر بازپرس این پرونده اعلام کرد پزشکی قانونی نظریه خود درباره «علت مرگ پدرخوانده حمید صفت» (خواننده ‌رپ / رپر)  را به سید سجاد منافی‌آذر بازپرس این پرونده اعلام کرد. بنابر اعلام کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ پدرخوانده حمید صفت «خونریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت […]

ادامه مطلب

در خواست اولیای دم پرونده حمید صفت از حمیدرضا و مادرش اولیای دم پرونده حمید صفت، با مراجعه به دادسرا اعلام کردند در صورتی که حمیدرضا واقعیت را بگوید، درباره بخشش او تصمیم‌گیری می‌کنند. سهیل فرزند ۳۱ ساله و توماس پسر بزرگتر مقتول در شعبه بازپرسی حاضر شده و درخواست خود را به قاضی پرونده اعلام […]

ادامه مطلب