اولین فیلم بلند افغانستان به اسکار می رود فیلم سینمایی Hava, Maryam, Ayesha (حوا، مریم، عایشه) یکی از ساخته های صحرا کریمی که این روزها خبرهای بسیاری از این فیلم سینمایی منتشر می شود . طبق آخرین اخبار از سینما و تلویزیون به تازگی این فیلم سینمایی به عنوان نماینده کشور افغانستان به اسکار خواهد […]

ادامه مطلب