میرکریمی و فرحبخش مجوز ساخت دریافت کردند امروز سازمان سینمایی از صدور پروانه ساخت برای دو فیلمنامه خبر داد و قرار است رضا میرکریمی فیلم جدیدی را کارگردانی و محمد حسین فرحبخش بخش هم یک فیلم اجتماعی را تهیه کند.همچنین در ادامه انتشار این خبر شورای پروانه ساخت موافقت خود را با تولید فیلمنامه‌ «قصر […]

ادامه مطلب