آمار فروش فیلم‌های روی پرده به قرار زیر است مطرب/ ۱۰۴ سینما/ ۹۷ روز نمایش/ فروش کل: ۳۷ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۷۱ سینما/ ۹۷ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومان زیر نظر/ ۱۰۶ سینما/ ۴۸ روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیارد و ۲۹ میلیون تومان […]

ادامه مطلب

فیلم «جهان با من برقص» صدرنشین شد در هفته ای که گذشت برخی از فیلم های در حال اکران فروش خوبی را در گیشه دنبال کردند و آمار و ارقام حاکی از استقبال خوب طرفداران سینما از برخی آثار روی پرده سینماست .همچنین فیلم «مطرب» در حال نزدیک شدن به عنوان دومین فیلم پرفروش تاریخ […]

ادامه مطلب

نگاهی به آمار فروش سینماهای کشور مطرب/ ۱۴۰ سینما/ ۷۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۴ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۸۱ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان منطقه پرواز ممنوع/ ۸۵ سینما/ ۷۶ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان زیر نظر/ […]

ادامه مطلب

انتشار جدیدترین فهرست آمار فروش سینماهای کشور در چند روز اخیر فیلم های بسیاری مجوز اکران دریافت کرده اند و قرار است بزودی در سینماهای کشور اکران شوند . همچنین در هفته گذشته برخی از فیلم های در حال اکران فروش خوبی را در گیشه دنبال کردند و آمار و ارقام حاکی از استقبال خوب […]

ادامه مطلب

«مطرب» به «هزارپا» نزدیک می شود در چند روز اخیر فیلم های بسیاری مجوز اکران دریافت کرده اند و قرار است بزودی در سینماهای کشور اکران شوند . همچنین در هفته گذشته برخی از فیلم های در حال اکران فروش خوبی را در گیشه دنبال کردند و آمار و ارقام حاکی از استقبال خوب طرفداران […]

ادامه مطلب

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها : مطرب/ ۱۴۳ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: ۳۲ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۸۶ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان منطقه پرواز ممنوع/ ۹۸ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد […]

ادامه مطلب