در خواست اولیای دم پرونده حمید صفت از حمیدرضا و مادرش اولیای دم پرونده حمید صفت، با مراجعه به دادسرا اعلام کردند در صورتی که حمیدرضا واقعیت را بگوید، درباره بخشش او تصمیم‌گیری می‌کنند. سهیل فرزند ۳۱ ساله و توماس پسر بزرگتر مقتول در شعبه بازپرسی حاضر شده و درخواست خود را به قاضی پرونده اعلام […]

ادامه مطلب