روزهای پایانی ساخت فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» با نزدیک شدن به روزهای پایانی ساخت فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» ، سیدعلی هاشمی کارگردان این فیلم سینمایی درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی گفت: در حال حاضر حدود نیمی از فیلمبرداری فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» جلوی دوربین رفته است و احتمالاً فیلمبرداری تا ۱۵ […]

ادامه مطلب