در گذشت پیشکستوت سینمای ایران سینمای ایران از دیرباز هنرمندان بسیاری در عرصه هنر و سینما داشته است . این روزها خبر در گذشت هنرمندان را بسیار شنیده ایم . «سعید کنگرانی» هم از آن دسته از پیشکسوتان سینمای ایران است که دیگر در میان ما نیست . این بازیگر پیشکسوت صبح امروز به دلیل […]

ادامه مطلب