انتخاب سه نماینده برای اسکار حضور سه نماینده از ایران برای جشنواره اسکار طبق روال قدیم و از طرف نماینده دولت انتخاب خواهد شد . چند روزی است که هیئت انتخاب فیلم سینمای ایران برای اسکار ۲۰۱۹ مشغول رایزنی و انتخاب هستند. به تازگی سه فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»، «شماره ۱۷ سهیلا» و «تنگه […]

ادامه مطلب