حضور «بهمن فرمان آرا» در فیلم سینمایی«مجبوریم» طبق آخرین اخبار از سینمای ایران رضا درمیشیان در حال ساخت فیلم سینمایی با عنوان «مجبوریم» هست . در این فیلم سینمایی حضور چهره های آشنایی چون : پارسا پیروزفر و فاطمه معتمد آریا ، پردیس احمدیه،نگار جواهریان ، برای ایفای نقش به چشم می خورد. همچنین به […]

ادامه مطلب

حضور پردیس احمدیه در فیلم سینمایی «مجبوریم» طبق آخرین اخبار از سینمای ایران رضا درمیشیان در حال ساخت فیلم سینمایی با عنوان «مجبوریم» هست . در این فیلم سینمایی حضور چهره های آشنایی چون : پارسا پیروزفر و فاطمه معتمد آریا برای ایفای نقش به چشم می خورد. همچنین به تازگی پردیس احمدیه نیز برای […]

ادامه مطلب