اولین فیلم سینمایی امیر حسین ترابی با نام «لابیرنت» امیر حسین ترابی در حال ساخت اولین فیلم سینمایی خود با نام «لابیرنت» است . در این فیلم سینمایی چهره هایی آشنا مانند شهاب حسینی و ساره بیات ایفای نقش می کنند . این فیلم سینمایی مدتی پیش پس از چهل جلسه به پایان مراحل فیلمبرداری […]

ادامه مطلب