فیلم «زودپز» بزودی ساخته می شود چند وقتی می شود که برزو نیک نژاد در حال برنامه ریزی برای ساخت فیلم سینمایی با عنوان «زودپز» است . این فیلم سینمایی به نویسندگی مهدی نادری نجف آبادی است و قرار است بزودی مراحل پیش تولید آن آغاز شود . طبق آخرین اخبار از سینما و تلویزیون […]

ادامه مطلب

هفت فیلم سینمایی پروانه نمایش ذریافت کردند تولیدات سینمایی مراحلی دارد که هر فیلمساز ایرانی به آن واقف است . تعاملی که بین سازندگان و وزارت ارشاد وجود دارد . این مراحل شامل دو مجوز است : صدور پروانه ساخت و صدور پروانه نمایش که همیشه این مراحل شدت و ضعف هایی داشته است . […]

ادامه مطلب