«لیدی برد» پیشتاز جوایز انجمن ملی منتقدین فیلم آمریکا «لیدی برد» (Lady Bird) اولین تجربه کارگردانی گرتا گرویگ جایزه بهترین فیلم را از انجمن ملی منتقدین فیلم آمریکا دریافت کرد. این فیلم در سه بخش بهترین کارگردان، فیلمنامه (گرتا گرویگ) و بازیگر زن مکمل (لوری متکاف) نیز موفق به دریافت جایزه شد. «لیدی برد» که […]

ادامه مطلب