سریال «Vikings» برای فصل ششم تمدید شد سریال «Vikings» یکی دیگر از پروژه های شبکه History است که از سال ۲۰۱۳ از این شبکه پخش شده است و مدتی پیش نیز پخش نیمه دوم فصل پنجم این سریال آغاز شده است و به زودی فصل پنجم این سریال به پایان خواهد رسید. همچنین پیش از […]

ادامه مطلب