داستان کوتاهی که تبدیل به رمان شد شاید خیلی ها هنوز خالق اصلی مجموعه پر مخاطب «Game of Thrones» را نشناسند . نویسنده ای که چند جلد از این داستان مهیج را نوشته است .جرج آر.آر مارتین رمان‌نویس ۷۰ ساله آمریکایی است که درباره نوشتن مجموعه رمان‌های «ترانه یخ و آتش» که با نوشتن رمان […]

ادامه مطلب