انتشار تصاویر جدید از فیلم سینمایی «Dumbo» کمتر کسی هست که آثار کمپانی والت دیزنی را از گذشته تا به حال دنبال نکرده باشد . یکی از این آثار معروف کارتون «Dumbo» است . «Dumbo» (دامبو) همان فیل معروف کوچکی است که با گوش های خود پرواز می کرد . حال در جدیدترین اخبار از […]

ادامه مطلب

«Dumbo» دوباره باز خواهد گشت کمتر کسی هست که آثار کمپانی والت دیزنی را از گذشته تا به حال دنبال نکرده باشد . یکی از این آثار معروف کارتون «Dumbo» است . «Dumbo» (دامبو) همان فیل معروف کوچکی است که با گوش های خود پرواز می کرد . حال در جدیدترین اخبار از دنیای سینما و […]

ادامه مطلب