خالق سریال «The Walking Dead» سریال دیگری خواهد ساخت کمتر کسی است که این روزها با سریال «The Walking Dead» (مردگان متحرک) آشنا نشده باشد . سریال «The Walking Dead» (مردگان متحرک) در سال ۲۰۱۰ از شبکه AMC، پخش شد . این سریال پر از هیجان توانست درمدت کوتاهی مخاطبان بسیاری را جذب کند . […]

ادامه مطلب