فیلم سینمایی «لیدی برد» نتوانست در گیشه جهانی موفق ظاهر شود فیلم سینمایی «لیدی برد» (Lady Bird) که از نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ماه) اکران شده است، با وجود نقدهای مثبت و گرفتن جوایز مختلف از جشنواره ها و نامزدی در اسکار ۲۰۱۸ نتوانست در گیشه موفق ظاهر شود و مورد استقبال قرار نگرفت. این فیلم با وجود […]

ادامه مطلب