الکساندر لودویگ در فیلم «Midway» ایفای نقش خواهد کرد الکساندر لودویگ یکی از بازیگران سریال «Vikings» (واکینک ها) است . این سریال تاریخی نوسط شبکه «History» تهیه و پخش شده است . الکساندر لودویگ با نقش آفرینی در سریال «Vikings» توانایی خود را در اجرای نقش تاریخی نشان داد . هم اکنون این بازیگر به […]

ادامه مطلب