فصل سوم سریال «Stranger Things» بزودی پخش خواهد شد سریال «Stranger Things» (اتفاقات ناآشنا) سریالی پر مخاطب است که ماجرای آن الهامی از دیگر آثار سینما و تلویزیون گرفته شده است . دیوید هاربر چند وقت پیش در مصاحبه خود اعلام کرد که فصل سوم سریال«Stranger Things » از کارهای کمدی چوی چیس الهام گرفته […]

ادامه مطلب

ساخت فصل سوم «Stranger Things » «Stranger Things » (اتفاقات ناآشنا) سریالی پر مخاطب است که ماجرای آن را از دیگر آثار سینما و تلوزیون الهام گرفته است . دیوید هاربر در مصاحبه جدید خود اعلام کرد که فصل سوم سریال«Stranger Things » از کارهای کمدی چوی چیس الهام گرفته است. این در شرایطی است […]

ادامه مطلب