«میدان» فیلم طنز سوئدی شب پیش جوایز فیلم اروپایی را درو کرد «میدان» (the square) فیلم طنز سوئدی ساخته روبن اوستلوند شب پیش جوایز فیلم اروپایی را درو کرد و جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد را به خانه برد. بجز جایزه بهترین فیلم، جوایز بهترین کمدی اروپا، بهترین کارگردان، بهترین […]

ادامه مطلب