بازگشت نجواگران در فصل دهم سریال «The Walking Dead» چند وقتی می شود که شبکه AMC در حال پخش سریال «The Walking Dead» است . این سریال در سال ۲۰۱۰ از شبکه AMC، شروع به پخش شد و درمدت کوتاهی مخاطبان بسیاری را جذب کرد . شبکه AMC با استفاده از امکانات روز و جلوه […]

ادامه مطلب

خالق سریال «The Walking Dead» سریال دیگری خواهد ساخت کمتر کسی است که این روزها با سریال «The Walking Dead» (مردگان متحرک) آشنا نشده باشد . سریال «The Walking Dead» (مردگان متحرک) در سال ۲۰۱۰ از شبکه AMC، پخش شد . این سریال پر از هیجان توانست درمدت کوتاهی مخاطبان بسیاری را جذب کند . […]

ادامه مطلب

عدم رضایت مخاطبان از فصل نهم طبق آخرین اخبار از سینما و تلویزیون سریال «The Walking Dead» در فصل جدید نتوانست رضایت مخاطبان را بدست بیاورد . این سریال در هشت فصل منتشر شده بود و اکنون در نهمین فصل از میزان بینندگانش کاسته شده است . طبق آمار منتشر شده از این سریال حدود […]

ادامه مطلب

«اندرو لینکلن» کارگردانی «The Walking Dead» به عهده میگیرد سریال «The Walking Dead» (مردگان متحرک) در سال ۲۰۱۰ از شبکه AMC، شروع به پخش شد . این سریال پر از هیجان توانست درمدت کوتاهی مخاطبان بسیاری را جذب کند . شبکه AMC با استفاده از امکانات روز و جلوه های ویژه و تصویر برداری متفاوت […]

ادامه مطلب