جدیدترین آمار فروش سینماهای کشور منتشر شد

فیلم سینمایی «مطرب» صدرنشین خواهد ماند

چند وفتی می شود که خبرهای بسیاری در خصوص صدرنشینی فیلم های کمدی منتشر می شود . همچنین در روزهای اخیر انتظار می رفت که فیلم هایی چون «زیرنظر» و «چشم و گوش بسته» فروش بالاتری نسبت به دیگر فیلم های در حال اکران پیدا کنند ولی این گمانه زنی ها خیلی هم دقیق نبودند و فیلم «مطرب» با فروش بسیار بالایی توانست به صدر نشینی خود ادامه بدهد ، این اثر حتا در چند روز اخیر هم رکور فیلم سینمایی «هزارپا» را نیز شکست . فیلم سینمایی «مطرب» حالا با عبور از فیلم «هزارپا» به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران تبدیل شده است. بنابر گزارشی، فیلم سینمایی «مطرب» از فروش ۳۸ میلیارد و ۴۰ میلیون تومانی «هزارپا» عبور کرد و به این ترتیب «مطرب» حالا پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است و در روزهای آینده باید دید که فروش فیلم های کمدی دیگر به چه صورت خواهد بود .

فهرست فروش سینماهای کشور به قرار زیر است

نمایی از فیلم سینمایی «مطرب»

نمایی از فیلم سینمایی «مطرب»

مطرب/ ۱۰۴ سینما/ ۹۸ روز نمایش/ فروش کل: ۳۸ میلیارد و ۱۳ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۷۱ سینما/ ۹۸ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۰۶ سینما/ ۴۹ روز نمایش/ فروش کل: هشت میلیارد و ۱۰۳ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۵۲ سینما/ ۹۸ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۳۵ سینما/ ۴۲ روز نمایش/ فروش کل: شش میلیارد و ۲۲۷ میلیون تومان

بنیامین/ ۹۲ سینما/ ۹۸ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۷ میلیون تومان

جان دار/ ۳۲ سینما/ ۶۳ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۶۴۶ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۶۴ سینما/۶۳ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان

تورنادو/ ۷۱ سینما/ ۹۸ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومان

اژدر/ ۴۷ سینما/ ۳۸ روز نمایش/ فروش کل: ۵۴۴ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۳ سینما/ ۵۶ روز نمایش/ فروش کل: ۲۱۷ میلیون تومان

کاتی و ستاره/ ۲۴ سینما/ ۲۵ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۱ میلیون تومان

امیر/ ۱۶ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۷ میلیون تومان

قطار آن شب/ ۳۱ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ ۳۵ میلیون تومان

نرگس مست/۱۸ سینما/ ۵ روز نمایش/ ۱۳ میلیون تومان

بی وزنی/۱۹ سینما/ ۵ روز نمایش/ ۱۷ میلیون تومان

دوئت/۲۰ سینما/ ۴ روز نمایش/ ۲۴ میلیون تومان

یادم تورو فراموش/۵۳ سینما/ ۵ روز نمایش/ ۴۷ میلیون تومان

جدیدترین آمار فروش سینماهای کشور منتشر شد