علی ضیا با «یکِ یک» در لحظه تحویل سال

علی ضیا با ویژه برنامه تحویل سال در شبکه یک

علی ضیا طی توافق با شبکه یک سیما اجرای ویژه برنامه تحویل سال این شبکه را به اسم «یکِ یک» بر عهده خواهد داشت. او اولین بار نوروز ۹۲ اجرای ویژه برنامه تحویل سال را در شبکه سه سیما تجربه کرد، همچنین او اجرای برنامه‌های تحویل سال ۹۴ و ۹۵ شبکه یک را بر عهده داشت. سال ۹۶ مدیران شبکه یک سیما برای اجرای برنامه تحویل از او دعوت کردند اما او نپذیرفت.

برنامه «یکِ یک» از شنبه ۲۶ اسفند ماه روی آنتن می‌رود و در روز تحویل سال نیز چندین ساعت از جدول پخش شبکه یک را به خود اختصاص خواهد داد. علی ضیا که سال ۹۳ به عنوان یکی از سه مجری برتر ۲۰ سال اخیر شبکه سه در نظرسنجی برنامه «سه ستاره» انتخاب شد، در حال حاضر برنامه «فرمول یک» را روی آنتن شبکه یک دارد.

علی ضیا با «یکِ یک» در لحظه تحویل سال