برنامه مسابقات ایران در ۵ روز اول المپیک ۲۰۱۶

۱۶ مردادردیفرشتهنام ورزشکاروضعیتساعت برگزارینتیجه
۱تیراندازی – تفنگ ۱۰ متر بادینجمه خدمتیمقدماتی۱۶:۰۰سوم – صعود به فینال
۲تیراندازی – تفنگ ۱۰ متر بادیالهه احمدیمقدماتی۱۶:۰۰دهم – حذف
۳قایقرانیمهسا جاوررویینگ تک نفره۱۷:۰۰چهارم – رپشارژ
۴دوچرخه سواری – استقامت جادهآروین معظمی گودرزیفینال۱۷:۰۰حذف از مسابقات
۵دوچرخه سواری – استقامت جادهمیر صمد پور سیدیفینال۱۷:۰۰حذف از مسابقات
۶دوچرخه سواری – استقامت جادهقادر میزبانیفینال۱۷:۰۰حذف از مسابقات
۷تنیس روی میزنوشاد عالمیانانفردای – مرحله اول۱۷:۱۵برد و صعود به مرحله بعد
۸تیراندازی – تفنگ ۱۰ متر بادیالهه احمدیفینال۱۸:۰۰کسب مقام ششم
۹تنیس روی میزندا شهسواریانفردای – دور اول۲۲:۰۰ شکست و حذف از مسابقات

 

۱۷ مردادردیفرشتهنام ورزشکاروضعیتساعت برگزارینتیجه
۱تنیس روی میزنوشاد عالمیانانفردای – دور  اول۲:۳۰ شکست و حذف از مسابقات
۲تنیس روی میزنیما عالمیانانفردای – دور  اول۳:۱۵ شکست و حذف از مسابقات
۳تیر اندازی تپانچه بادی ۱۰ مترگلنوش سبقت الهیمقدماتی۱۶:۳۰ کسب رتبه ۲۱ و عدم راه یابی به فینال

 

۱۸ مردادردیفرشتهنام ورزشکاروضعیتساعت برگزارینتیجه
۱بوکساحسان روزبهانیانفرادی ۲:۱۵ شکست و حذف از مسابقات
۲والیبالایران – آرژانتینگروهی۶:۰۵ شکست ۳ بر صفر
۳تیراندازی تفنگ ۱۰ متر بادیپوریا نوروزیانمقدماتی۱۶:۰۰حذف از مسابقات
۴قایقرانی – رویینگ تک نفرهمهسا مجاورمرحله دوم۱۷:۳۰ کب مقام سوم و حذف از مسابقات


۱۹ مردادردیفرشتهنام ورزشکاروضعیتساعت برگزارینتیجه
۱تیر اندازی تپانچه ۲۵ مترگلنوش سبقت الهیمقدماتی – بخش دقت۱۶:۳۰ 
۲تیر  و کمان ریکرو
زهرا نعمتییک سی و دوم۲۳:۱۰ 
۳جودوسعید ملاییمقدماتی۱۸:۴۵ 
۴تیر اندازی تپانچه ۲۵ مترگلنوش سبقت الهیمقدماتی – بخش سرعت۱۹:۳۰ 
۵شنا – ۲۰۰ متر قورباغهآریا نسیمی شادگروهی۲۱:۲۰ 

 

 

۲۰ مردادردیفرشتهنام ورزشکاروضعیتساعت برگزارینتیجه
۱والیبالایران – لهستانگروهی۰۰:۳۵ 
۲شمشیر بازیعلی پاکدامنمقدماتی۲۰:۳۵ 
۳شمشیر بازیمجتبی عابدینیمقدماتی۲۰:۳۵ 

 

برنامه مسابقات ایران در ۵ روز اول المپیک ۲۰۱۶

ورزشی |