کمترین آمار تماشاگر اسکار در طول تاریخ 

کمترین آمار تماشاگر به نودمین مراسم اسکار رسید

کمترین آمار تماشاگر اسکار در طول تاریخ نصیب نودمین مراسم اسکار شد. تماشای مراسم نزدیک به ۴ ساعته اسکار با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ به رقم ۲۶.۵ میلیون تماشاگر رسید. برطبق آمار تنها ۱۸.۹ درصد خانوارها بین ساعت ۸ تا ۱۱ شب به تماشای این برنامه نشستند که در مقایسه با سال پیش و شبی که نام برنده به اشتباه اعلام شده بود، این آمار ۱۶ درصد کمتر شده است.

این در حالی است که برنامه اسکار نودم به اندازه برنامه‌های سال‌های اخیر سیاسی نبود و واکنش به موضوع آزار جنسی و تجاوز در صنعت سرگرمی خط مشی آشکار آن را تشکیل داده بود و چهره‌های برنده چون «فرانسیس مک‌دورماند» به مسایل صنفی در این صنعت بیشتر متمرکز شدند. در عین حال میزبانی جیمی کیمل برای دومین سال متوالی به نظر می‌رسد باید اجرایی تحسین برانگیز را شکل داده باشد.

در هر حال بینندگان سه برنامه مهم تلویزیونی آمریکا یعنی مراسم اهدای جوایز گلدن‌گلوب، جوایز گرمی و سوپر باول به طرز معناداری نسبت به سال ۲۰۱۷ با کاهش روبه رو شده است.

کمترین آمار تماشاگر اسکار در طول تاریخ