سازمان امور سینمایی، نظام نامه جدید اکران را ابلاغ کرد

نظام نامه جدید اکران سال های ۹۷ و ۹۸ منتشر کرد

سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری نظام نامه جدید اکران سال های ۹۷ و ۹۸ که در سه ماه گذشته در جلسات پیاپی با حضور کارشناسان و استفاده از نظرات فعالان حوزه های پخش، تولید و توزیع آماده شده بود، با اتمام بررسی و تغییرات لازم منتشر کرد.

از ویژگی‌های نظام نامه جدید اکران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– افزایش سرگروه‌ها از پنج به هفت سرگروه به منظور ایجاد امکان اکران تعداد بیشتری فیلم و پیشگیری از انباشتگی نمایش فیلم‌ها در مقاطعی از سال خصوصاً ماه‌های آخر سال.

– حفظ سقف اکران ۲ فیلم همزمان از یک دفتر، علی رغم، افزایش تعداد گروه‌های نمایش به منظور ایجاد امکان اکران فیلم از دفاتر مختلف.

– تشکیل شورای عالی اکران جهت رسیدگی به عملکرد کارگروه اکران و نظارت بر اکران عادلانه و ایجاد تنوع در نمایش فیلم‌ها با حضور معاون نظارت و ارزشیابی سازمان امورسینمایی و سمعی و بصری.

– الزام به ثبت قرارداد حال، آینده و به زودی فیلم‌ها جهت برنامه ریزی دقیق و داشتن فرصت کافی برای تبلیغات و معرفی فیلم‌ها.

– تشکیل کمیته انضباطی نمایش به منظور نظارت دقیق بر عملکرد دفاتر پخش فیلم و سینماها جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی.

– مسئولیت پذیری بیشتر معاونت نظارت و ارزشیابی در حوزه نمایش و نظارت بر اکران عادلانه فیلم‌ها.

– تسری یافتن نظام نامه اکران به ظرفیت نمایش شهرستان‌ها و تقسیم سالن بین فیلم‌ها.

سازمان امور سینمایی، نظام نامه جدید اکران را ابلاغ کرد