آمار فروش اکران فیلم های سینمایی به قرار زیر می باشد مطرب/ ۱۰۷ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: ۳۷ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۶۵ سینما/ ۹۱ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان زیر نظر/ ۹۳ سینما/ ۴۲ روز نمایش/ فروش کل: هفت میلیارد و ۵۲۰ […]

ادامه مطلب

نگاهی به آمار فروش سینماهای کشور مطرب/ ۱۴۰ سینما/ ۷۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۴ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۸۱ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان منطقه پرواز ممنوع/ ۸۵ سینما/ ۷۶ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان زیر نظر/ […]

ادامه مطلب

جدیدترین آمار فروش فیلم های در حال اکران به شرح زیر است : مطرب/ ۱۴۰ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: ۳۴ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۷۹ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون تومان منطقه پرواز ممنوع/ ۸۵ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: پنج […]

ادامه مطلب

انتشار جدیدترین فهرست آمار فروش سینماهای کشور در چند روز اخیر فیلم های بسیاری مجوز اکران دریافت کرده اند و قرار است بزودی در سینماهای کشور اکران شوند . همچنین در هفته گذشته برخی از فیلم های در حال اکران فروش خوبی را در گیشه دنبال کردند و آمار و ارقام حاکی از استقبال خوب […]

ادامه مطلب

«مطرب» به «هزارپا» نزدیک می شود در چند روز اخیر فیلم های بسیاری مجوز اکران دریافت کرده اند و قرار است بزودی در سینماهای کشور اکران شوند . همچنین در هفته گذشته برخی از فیلم های در حال اکران فروش خوبی را در گیشه دنبال کردند و آمار و ارقام حاکی از استقبال خوب طرفداران […]

ادامه مطلب