انتشار جدیدترین فهرست آمار فروش سینماهای کشور در چند روز اخیر فیلم های بسیاری مجوز اکران دریافت کرده اند و قرار است بزودی در سینماهای کشور اکران شوند . همچنین در هفته گذشته برخی از فیلم های در حال اکران فروش خوبی را در گیشه دنبال کردند و آمار و ارقام حاکی از استقبال خوب […]

ادامه مطلب

«مطرب» به «هزارپا» نزدیک می شود در چند روز اخیر فیلم های بسیاری مجوز اکران دریافت کرده اند و قرار است بزودی در سینماهای کشور اکران شوند . همچنین در هفته گذشته برخی از فیلم های در حال اکران فروش خوبی را در گیشه دنبال کردند و آمار و ارقام حاکی از استقبال خوب طرفداران […]

ادامه مطلب

هفت فیلم سینمایی پروانه نمایش ذریافت کردند تولیدات سینمایی مراحلی دارد که هر فیلمساز ایرانی به آن واقف است . تعاملی که بین سازندگان و وزارت ارشاد وجود دارد . این مراحل شامل دو مجوز است : صدور پروانه ساخت و صدور پروانه نمایش که همیشه این مراحل شدت و ضعف هایی داشته است . […]

ادامه مطلب