تالار وحدت میزبان ارکستر جوانان جهان

۱۳ تا ۲۳ مرداد ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت اجرا می نمایند .
ارکستر جوانان جهان که در ایتالیا اسقرار دارد قرار است در نیمه انتهایی مرداد ۱۳۹۵ در تالار وحدت به اجرای برنامه بپردازد . خبرها حاکی از اجرای مستقل و همچنین مشترک با ارکستر سمفونیک تهران است . علاوه بر این چنیدین مستر کلاس هم در برنامه اعلامی قرار است برگزار گردند .

تالار وحدت میزبان ارکستر جوانان جهان

موسیقی |